среда, 15. јун 2011.

ISTORIJAT HRISCANSKE ADVENTISTICKE CRKVE NA PROSTORIMA REPUBLIKE SRBIJE
Hrišćanska adventistička crkva u Srbiji zvanično je registrovana 28. 12. 1922. godine. Prvi adventistički vernici i nosioci adventističke duhovne misli pojavili su se na ovim prostorima u drugoj polovini 19. i na početku 20. veka. Prva organizovana crkva počela je da deluje u mestu Kumane kod Zrenjanina 1905. godine, a zatim u Mokrinu na severu Banata i ubrzo u Vršcu, Novom Sadu, Beogradu itd.
U Beogradu Hrišćanska adventistička crkva postoji od 1909. godine. Prvi propovednik je bio Maks Ludvig dok se prvi vernik zvao Gligorije Gliša Petrović. Ključni momenat za razvoj adventizma u Beogradu dogodio se 1909. godine kada je pastor Šilinger obavio biblijsko krštenje uronjavanjem na ušću Save u Dunav.
U prvo vreme, vernici se okupljaju u kući Gligorija Petrovića da bi se kasnije grupa
vernika preselila u Žarkovo proučavajući Biblijus propovednicima Ludvigom i Močnikom.
Broj vernika je rastao tako da su se od 1919. godine bogoslužbene aktivnosti obavljale u ulici Strahinjića Bana 72, zatim od 1927. godine u zgradi u Ulici Miloša Velikog 7/b a od 1928. u Rankeovoj ulici gde je izvesno vreme bila smeštena i teološka škola.
U ovom periodu, vernici intenzivno proučavaju Sveto pismo upoznavajući svoje komšije i prijatelje sa adventističkim učenjem. Takođe brinu o svom fizičkom zdravlju te svake nedelje odlaze u prirodu, na Košutnjak i Kalemegdan. U isto vreme bave se i prodajom duhovne literature širom tadašnje Jugoslavije. Tokom 1933. godine kupljen je plac u Ulici Božidara Adžije, danas Ulica Radoslava Grujića, na kojem je 1935. godine otpočela izgradnja crkve koja se i danas tu nalazi.
U vreme izgradnje crkve vernici su se okupljali u prostorijama Srpskog lekarskog društva na Zelenom vencu a zatim u zgradi u Bulevaru Kralja Aleksandra. Crkvena zgrada je konačno završena nakon tri godine i osvećena je 13. avgusta 1938. godine. Ubrzo, nakon useljenja u novu zgradu, osnovano je udruženje za pomoć siromašnima u gradu. Vernici koji su posedovali veštinu šivenja pravili su odeću za najugroženiju decu u gradu. Ova akcija je trajala sve do početka Drugog svetskog rata. Tokom rata, propovednici Hrišćanske adventističke crkve u Beogradu bili su pastori Stojanović i Strahinić. Zanimljivo je da je na početku rata na crkvenu zgradu pala bomba koja nije eksplodirala tako da samo zdanje nije bilo oštećeno.
U okviru zdanja nalaze se i sedište Glavnog odbora, izdavačka kuća "Preporod" kao i kancelarije humanitarne organizacije ADRE, koju je crkva osnovala 1990. godine. Takođe, u okviru Hrišćanske adventističke crkve rade i Teološki fakultet u Beogradu kao i Gimnazija u Novom Sadu. U Srbiji, kako saznajemo, postoji oko 200 adventističkih verskih objekata.
Funkciju predsednika Hrišćanske adventističke crkve jugoistočnoevropske unije, koja obuhvata vernike iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, obavlja Đorđe Trajkovski. On za "Borbu" kaže da adventisti danas imaju odlične odnose sa svim verskim zajednicama u Srbiji, posebno sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
"U medijima nismo previše zastupljeni ali se u poslednje vreme oni korektno odnose prema nama. S druge strane, primeri vandalizma sa kojim se povremeno sauočavamo u Srbiji, na primer kada neko polupa prozor na našoj crkvi, predstavljaju isključivo izolovane slučajeve koji nemaju veze sa bilo kakvim organizovanim akcijama od strane sistema", kaže Trajkovski.
Osnovna ideja Hrišćanske adventističke crkve jeste izgradnja prijateljskih odnosa sa svim ljudima. "Zagovaramo zdrav način života, slobodu mišljenja i poštovanje svakog čoveka", zaključuje Trajkovski.
Adventisti, inače, smatraju kako su svi ljudi među sobom braća budući da ih je Bog stvorio. Među adventistima stoga nema granica, rasnih, nacionalnih, klasnih i polnih diskriminacija. Oni veruju da bez ljubavi prema vlastitoj naciji i vlastitom narodu ne može biti ni ljubavi prema drugim narodima i nacijama.
Adventisti su duboko privrženi instituciji porodice pa zato veliku pažnju poklanjaju vaspitanju dece ali i zdravom načinu života. S tim se u potpunosti slaže i Božidar Lazić, direktor Gimnazije Hrišćanske adventističke crkve u Novom Sadu. On za „Borbu" kaže da je "ova škola prava oaza u svetu nasilja".
Inače, gimnazija se prema nastavnom programu ne razlikuje od ostalih škola u Srbiji. Akcenat je stavljen na razvoj ličnih sposobnosti učenika kako bi na kraju upisali fakultet koji sami žele. Ono što ovu školu eventualno razlikuje od drugih škola u Srbiji je, prema rečima Lazića, permanentno edukovanje dece o zdravom načinu života.
Izdavaštvo starije od Crkve
Izdavaštvo u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi ima tradiciju koja je starija i od same organizovane crkve. Prvi broj časopisa "Sadašnja istina" izašao je 1848. godine. Izdavačka delatnost na srpskom jeziku započela je svoj rad još 1894. godine štampanjem prvih brošura u štampariji u Hamburgu a nakon toga i u Budimpešti. Prva knjiga koju je preveo dr Marijan Handžeković, štampana je 1921. godine u Novom Sadu. Reč je o knjizi "Put Hrista" poznate adventističke spisateljice Elen Vajt. Zgrada adventističke izdavačke kuće "Preporod" u Beogradu zauzima danas gotovo hiljadu kvadratnih metara prostora a temelji su joj postavljeni 1999. godine. Humanitarna organizacija ADRA osnovana je u Srbiji 1990. godine. Na stotine hiljada paketa pomoći je tokom rata u Bosni posredstvom ove organizacije preneto do Sarajeva. ADRA stoji i iza narodnih kuhinja koje su radile u više gradova, između ostalih i u Beogradu, pomažući ljudima da prežive vreme krize.
Novo vođstvo izabrano pre mesec dana
Pre nepunih mesec dana, 11. i 12. juna, u sabornoj crkvi u Beogradu održan je izborni sabor Jugoistočne evropske unije (JIEU) kome je prisustvovalo oko 150 delegata iz pet konferencija: južne crkvene oblasti, severne crkvene oblasti, makedonske misije, crkve u Crnoj Gori i crkve u BiH. Tom prilikom izabrano je novo vođstvo Adventističke crkve na nivou unije kao i novi predsednik JIEU, pastor Đorđe Trajkovski koji će tu dužnost obavljati u narednih pet godina. Svečana primopredaja dužnosti obavljena je u dvorani Doma sindikata u Beogradu. Poruku o neophodnosti održanja „blažene nade" u drugi Hristov dolazak okupljenim vernicima izneo je dr Bertil Viklander, predsednik Transevropskog divizijskog odeljenja Adventističke crkve, dok se u popodnevnom delu bogosluženja porukom obratio i sekretar istog odeljenja, pastor Harold Volan.
Subotari koji čekaju na drugi Hristov dolazak
Reč adventist potiče od latinskog glagola advenire što znači doći do. Reč adventist se upotrebljava u kontekstu verovanja pripadnika Adventističke crkve u Hristov drugi dolazak, dok je nastavak "sedmog dana" pridodat zbog njihovog praznovanja biblijskog sedmog dana - subote u skladu sa četvrtom Božjom Zapovesti. Adventisti svoju doktrinu temelje isključivo na Bibliji naglašavajući svoju protestantsku tradiciju. Oni veruju da je Bog tvorac svega vidljivog i nevidljivog. Takođe veruju da se Bog ljudima predstavio na najveličanstveniji način tako što je sišao među njih u obličju mesije, Isusa Hrista. Zbog toga adventisti smatraju da je pravo Hrišćanstvo zapravo hristocentričan način života.
Ono što adventiste razlikuje od ostalih hrišćanskih crkava jeste praksa praznovanja subote koja započinje od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu. Vernici to vreme provode u odmoru od sedmičnih poslova kao i u potpunoj posvećenosti Bogu. Adventisti, dakle, nikada neće obavljati posao subotom, neće ići u školu, na posao, fakultet, utakmicu... Vreme će provoditi u crkvi, u bogosluženju i diskusiji o različitim teološkim i životnim temama.
Zanimljivo je da adventisti ne veruju u zagrobni život. Osoba nema svesni oblik postojanja sve do uskrsnuća koje će se, prema njihovom verovanju, dogoditi prilikom drugog Hristovog dolaska. Shodno tome, adventisti ne veruju u postojanje pakla i čistilišta već veruju kako će grešnici biti uništeni nakon hiljadu godina. Hrišćanska adventistička crkva je organizovana putem delegatskog sistema. To znači da autoritet crkve počiva na verništvu mesnih crkava. Izvršna odgovornost je data predstavničkim telima i službenicima koji upravljaju crkvom.

Нема коментара:

Постави коментар