Levitski zakonik 7,27; 17,10; Luka 3,1-22; Rimljanima 5,8; Galaćanima 3,13; 1. Solunjanima 5,9.10; 1. Petrova 2,24.
U prošloj pouci smo proučili cjelokupni period u trajanju 70 tjedana proročkog vremena, odnosno 490 godina. U ovoj pouci se skoncentrirajmo posebno na sedam posljednjih godina toga proročanstva i na ostatak 2300 godina.

POZADINA

U posljednjem tjednu od 70 proročanskih tjedana, Danielova knjiga spominju tri važna događaja. Razmotrimo detaljnije svaki od njih.

Isusovo krštenje

Daniel u svom mesijanskom proročanstvu detaljnije određuje vrijeme ispunjenja obećanja o Spasitelju koje su dobili Adam i Eva (Postanak 3,15). Prema računanju vremena, Isusovo pomazanje i krštenje se dogodilo 27. godine nove ere.

Sama Biblija kao da nam hoće dati što više podataka da možemo izračunati što točnije vrijeme Isusovog pomazanja. U Lukinom Evanđelju nalazimo nabrojane osobe koje su bile na vlasti u to vrijeme (3,1.2). Povijest nam dokazuje da je 457. godine prije Krista ispravno vrijeme početka Danielovog proročanstva, jer se i prorečeno vrijeme početka Isusove službe točno ispunilo.

Svaki put kad se pojavljuje anđeo Gabriel to je vezano uz Kristovo djelo spašavanja. Ivan je najavljeni preteča Krista, Gabriel se javlja Mariji, Isusovoj majci. Isto tako, Gabriel se javlja proroku Danielu također vezano uz pojavljivanje Mesija na Zemlji, kao i objašnjenje Njegove službe. Gabriel također spominje i viđenje o 2300 dana (Daniel 8,26) koja daje početak Kristove službe u nebeskoj Svetinji nad svetinjama kao naš Posrednik. Dakle, imamo pokriveno vrijeme od Kristovog utjelovljenja pa sve do kraja vremena milosti.

Isusovo raspeće

Slijedeći vremenske odrednice proročanstva od 490 godina, dolazimo da je sredina "posljednjeg tjedna" padala u 31. godinu. Te godine je razapet Mesija. Prorok Daniel uz Isusovu smrt vezuje i određene detalje koji će nastupiti kao rezultat ovog događaja.

Uvest će se "vječna pravednost" (24. stih) - Isus nije došao samo da osigura oproštenje za naše grijehe. On je došao i da pomiri ljude s Bogom, da grešnik može dobiti Kristovu pravdu. On pokajniku daje odjeću svoje pravednosti.

Stavit će se "pečat viđenju i prorocima" (24. stih) - drugim riječima potvrdit će se proročanstva. Ispunjenje proročanstva u prvom Kristovom dolasku treba pružiti sigurnost i za ostale dijelove proročanstva, posebice 2300 godina koje će se također točno ispuniti.

"Prestat će žrtva i prinos" (27. stih) - cijepanje hramske zavjese (Matej 27,51) koja je odvajala svetinju od svetinje nad svetinjama imalo je dvojako značenje. Prvo, stari sistem ceremonija i žrtava što je ukazivalo na Isusovu žrtvu, više ne važi. Prava žrtva je prinijeta i prestali su "žrtva i prinos". Drugo, sada je zemaljska svetinja nad svetinjama postala dostupna pogledima i prestala je biti sveta. Ovo skreće poglede na Nebo, gdje će sada Isus služiti kao Poglavar svećenički. Prema tome, cijepanje zavjese je ukazivalo da će vjerni od sada imati direktan pristup Bogu Ocu preko Isusove žrtve i Njegove službe na Nebu nakon uskrsnuća.

Važno je zapaziti da prorok Daniel, kao i ostala mjesta u Bibliji, spominje da će prestati "žrtva i prinos", ali ne spominje da će Kristovom žrtvom prestati važiti odredbe moralnog zakona, tj. Deset zapovijedi. Prorok Daniel se zaustavlja samo kod prestanka ceremonijalnog zakona. Dakle, zaključak da je Isusovom smrti prestao važiti i Dekalog je jednostavno iščitavanje iz Biblije nečega što ona ne sadrži.

"Golgota je prvo razdoblje u Božjem planu za iskorjenjivanje grijeha iz svemira, a da u tom naporu ne budu iskorijenjeni i grešnici." (Clifford Goldstein, Prava i pogrešna mjerila, 76. str.)

"Kristova žrtva kao pomirenje za grijeh je velika istina oko koje se grupiraju sve ostale. Da bi se ispravno shvatila i cijenila, svaka istina u Božjoj riječi, od Postanka do Otkrivenja, mora se proučavati u svjetlosti koja blista sa križa na Golgoti??? Veliki, ogromni spomenik milosti i obnovljenja, spasenja i iskupljenja ??? Sin Božji uzdignut na križu. To treba biti temelj svake propovijedi." (Ellen G. White, Gospel Workers, 315)

Stjepanovo kamenovanje

Završnu točku svog vremena milosti, kao izabranog naroda, Izraelci su dosegli pogubljenjem Stjepana (Djela 7. poglavlje). Iz Danielove knjige saznajemo da se to dogodilo 34. godine. Tada je hebrejski narod ovim činom pokazao konačno odbacivanje evanđelja. Rezultat toga Daniel opisuje izrazom sklapanja saveza "savez s mnogima" (27. stih). Vijest spasenja se više nije ograničavala na izabrani narod, već se počela objavljivati cijelom svijetu.

1844. godina

U prošloj pouci su bili izneseni neki razlozi zašto proročanstvo o 70 tjedana trebamo promatrati i računati kao dio dužeg proročkog vremena od 2300 dana (Daniel 8,14). Sada nije teško izračunati završetak 2300 godina. Ako je početak bio 457. godine stare ere, onda je završetak 1844. godine.

Prema kontekstu 8. glave Danielove knjige, Princ (Isus) obavlja svećeničku službu. Upravo su i napadi "malog roga" usmjereni na tu službu. Dakle, na kraju 2300 dana Princ obavlja svećeničku službu. Ali u Dan 9 vidimo Princa, odnosno Pomazanika, kao žrtvu. Poslanica Hebrejima nam jasno upućuje da Krist obavlja svećeničku službu nakon što je prvo podnio sebe na žrtvu. Ovo upućuje da se onda 490 godina treba staviti na početak 2300 dana, odnosno godina. Prema tome, 70 tjedana i 2300 dana započinju u isto vrijeme.

2300 dana i noći

U 9,24, anđeo Gabriel objašnjava da će se na pri kraju perioda od 490 godina pomazati "sveti nad svetima" ili u jasnijim prijevodima "najsvetijeg mjesta ili svetinje nad svetinjama". Zemaljska Svetinja nad svetinjama je pomazana na početku zemaljske službe u Svetištu (Izlazak 40,9). Isto tako, nebesko Svetište, pa i Svetinja nad svetinjama je pomazana na početku Kristove svećeničke službe.

Pošto je proročanstvo o sedamdeset tjedana utemeljeno na Isusu, onda je prirodno za očekivati da je i ostatak proročkog lanca (period do isteka 2300 godina) također utemeljen na Isusu.

Od svog uznesenja pa sve do 1844. godine, Krist je kao Prvosvećenik služio u prvom odjeljenju Nebeske svetinje. Od 1844. godine, Krist je svojim ulaskom u Svetinju nad svetinjama, započeo proces očišćenja Nebeskog svetišta (Daniel 8,14).

U objašnjenju oba ova velika proročanstva možemo vidjeti isticanje uske povezanosti između Neba i zemlje. U 8. poglavlju, Gabriel se pojavljuje veoma brzo sa Neba da proroku objasni ono što nije razumio (8,16.17). U 9. poglavlju još je naglašenija brzina kojom dolazi Gabriel (9, 21). Proročanstvo o dolasku Isusa, obećanog Spasitelja govori također o povezanosti Neba i Zemlje. Kristova smrt kao otkup za čovječanstvo je čvrsto povezala nebeski prijestol sa našom planetom. Razumijevanje službe koja se od 1844. godine obavlja u Nebeskom svetištu nam pokazuje zainteresiranost Neba za naše spasenje i budno praćenje svega onoga što se događa među ljudima.

"Kristova smrt na križu i Njegova prvosvećenička služba na Nebu (u Svetinji i u Svetinji nad svetinjama) dio su Božjeg urednog načina uklanjanja grijeha i zla iz svemira. Kristova smrt i služba dio su Božjeg urednog načina bacanja naših grijeha u 'dubine morske'. Kristova smrt i nebeska služba dio su Božjeg urednog načina postupanja i konačnog rješenja problema grijeha, kao i odgovora na sva pitanja o Njegovom karakteru koja su pokrenuli ovi problemi." (Clifford Goldstein, Prava i pogrešna mjerila, 75. str.)

ZA RAZMIŠLJANJE

 • Prva vremenska odrednica pojavljivanja Mesije, vezana je uz Njegovo krštenje. Kako Isusovo krštenje govori o Njegovoj povezanosti sa ljudskim rodom?
 • Zašto je Isus bilo potrebno da se krsti? Postoji više razloga, ali jedan daje dobar odgovor na prethodno pitanje: "Isus nije prihvatio obred krštenja u kontekstu priznanja krivice koja bi Njemu mogla biti pripisana. On se identificirao sa grešnicima, poduzimao korake koje mi treba da poduzmemo i radio posao koji mi treba da radimo." (Ellen G. White, Isusov život, 111)
 • Teolog George Knight ovo vrlo dobro objašnjava: "Ne treba nikada da zaboravimo da se, iako je sam bio bez grijeha, Isus tijekom cijelog svog života poistovjećivao s grešnicima. Ne samo što je svoju službu završio na križu između dvojice razbojnika, nego je i svoj javni rad otpočeo u rijeci, među grešnicima koji su se kajali." (Evanđelje po Mateju ??? Evanđelje o carstvu).
 • Što misliš zašto se ni Isus, a ni jedan novozavjetni pisac nije pozvao na proročanstvo o 70 tjedana kako bi se potvrdilo Isusovo pravo na mesijanstvo?
 • Kristova smrt je iznenadila i obeshrabrila Isusove učenike. Kako je to bilo moguće kada je Daniel u svom proročanstvu najavio i točnu godinu kada će se to dogoditi?
 • Zašto je nebesko Svetište potrebno očistiti?
 • Događanja u nebeskom Svetištu su u direktnoj vezi sa djelovanjem Svetoga Duha na Zemlji? Na početku Kristove svećeničke službe, Duh se izlio na apostole. Pri kraju Isusove posredničke službe i prije nego Isus napusti nebesko Svetište, Sveti Duh će djelovati još jače.
 • Da li se posebno djelovanje Svetoga Duha zapazilo u vrijeme kada je Isus prešao u Svetinju nad svetinjama, 1844.godine? U to vrijeme se počinje pojavljivati adventni pokret kao preteča Adventističke Crkve. U svojoj knjizi "1844. jednostavno predstavljena" Clifford Goldstein ovaj pokret naziva "najvažnijim pokretom od vremena protestantske reformacije".
 • Evo još jednog objašnjenja na koji način je Božji Duh pojačano djelovao u to vrijeme: "Predmet svetinje je bio ključ koji je otvorio tajnu razočaranja 1844. On je otvorio pogled na potpuni niz istina, povezanih i skladnih, koje su pokazivale da je Božja ruka vodila veliki adventni pokret i, objasnivši položaj i zadatak Božjeg naroda, odredila njegove sadašnje dužnosti." (Ellen G. White, Velika borba, 346. str.)
 • Završetak "70 tjedana" je uspostavio apostolsku crkvu. Završetak "2300 dana" je obnovio Njegovu crkvu.
 • Što će se dogoditi kada Svetište bude očišćeno?
 • U Bibliji se riječ "Svetište" ili "Hram" javlja u pet različitih značenja. Prvo, označava pokretno Svetište u pustinji kao i kasnije izraelske hramove. Drugo, koristi se i kao slika Kristovog fizičkog tijela (Ivan 2,19-21). Treće, označava i Kristovo duhovno tijelo ili Crkvu (1. Korinćanima 3,16.17). Četvrto, Biblija upućuje na ljudsko tijelo kao "hram" (1. Korinćanima 6,19). I peto, postoji Svetište na Nebu (Hebrejima 8,1.2).
 • Kada uzmeš u obzir svih ovih pet značenja, kakva bi bila definicija Svetišta ili hrama? U svim ovim nabrojanim slučajevima, Svetište ili Hram označava mjesto Božjeg boravljenja (Izlazak 15,17). Osim toga, to je mjesto gdje se Bog sreće s ljudima kako bi riješio problem grijeha (teološki "daje pomirenje"). To su sve mjesta na kojima se Bog sastaje s nama kako bi nas iskupio od grijeha.
 • Postoje tri glavna pravca tumačenja proročanstava iz knjige proroka Daniela. Pored futurističkog tumačenja (proročanstva se tek trebaju ispuniti), postoji i preterističko tumačenje. Prema ovom tumačenju sva proročanstva iz Daniela su se ispunila u prošlosti i nemaju nikakvog utjecaja na život danas.
 • Adventistička crkva ova proročanstva tumači po historicističnom načelu tumačenja, prema kojem se proročanstva ispunjavaju tijekom povijesti. Držeći se ovog načela, proročanstva iz Daniela imaju itekakav utjecaj na život, iako su se neke točke proročanstava ispunile u prošlosti.
 • Koliko je služba u nebeskom Svetištu važna za plan spasenja?