петак, 23. септембар 2011.

ISUS MIHAILO VELIKI KNEZ - BIBLIJSKI TEKSTOVI ZA PROUCAVANJE

http://api.ning.com/files/jXAMZVLJgBhvp8qpwIZ11YsmWGWuAzGaJDF7XmB4pyz8KX9ccw4jft3gfe5h7kmpYusdxH51ok3W4D574Wg9BmzKvuWu9Fy1/ArchangelMichael.jpg


Arhandjeo je jedna od najvisih titula u andjeoskoj hijerarhiji.
Mihajlo Hebrejski MIHA-EL, znaci ONAJ KOJI JE KAO BOG.

Sledece tekstove koje cu citirati nedvosmisleno potvrdjuju da je Mihajlo drugo ime Gospoda Isusa Hrista.

MIHAJLO:

MIHAJLO VELIKI KNEZ: `A u to će se vreme podignuti Mihailo, veliki knez, koji brani tvoj narod; i biće žalosno vreme, kakvog nije bilo otkako je naroda do tada; i u to će se vreme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. ( knjiga proroka Danila 12. 1 ).

MIHAJLO KNEZ VAS: `A on reče: Znaš li zašto sam došao k tebi? A sada ću se vratiti da vojujem na kneza persijskog; potom ću otići, i gle, doći će knez grčki.
Ali ću ti kazati šta je napisano u knjizi istinitoj. Nema nikoga da junački radi sa mnom u tom osim Mihaila, kneza vašeg. ( knjiga proroka Danila 10. 18 - 21 ).

MIHAJLO VOJVODA VOJSKE GOSPODNJE: `kad Isus beše kod Jerihona, podiže oči svoje i pogleda, a to čovek stoji prema njemu s golim mačem u ruci. I pristupi k Njemu Isus i reče Mu: Jesi li naš ili naših neprijatelja?
A On reče: Nisam; nego sam vojvoda vojske Gospodnje, sada dođoh. A Isus pade ničice na zemlju, i pokloni se, i reče Mu: Šta zapoveda gospodar moj sluzi svom?
A vojvoda vojske Gospodnje reče Isusu: Izuj obuću s nogu svojih, jer je mesto gde stojiš sveto. I učini Isus tako. ( knjiga Isusa Navina 5. 13 - 15 ).

MIHAJLO I ANDJELI NJEGOVI - ZBACIVANJE SOTONE: `I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli Njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njeni.
I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu.
I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koja vara sav vasioni svet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njeni zbačeni biše s njom. ( otkrivenje Jovanovo 12. 7 - 9 ).

ISUS MIHAJLO:

ISUS KNEZ: I od Isusa Hrista, koji je Svedok verni, i Prvenac iz mrtvih, i Knez nad carevima zemaljskim, koji nas ljubi, i umi nas od greha naših krvlju svojom;

ISUS MIHAJLO VODJA NEBESKE VOJSKE - PASCE NARODE S PALICOM GVOZDENOM: `I videh nebo otvoreno, i gle, konj beo, i koji seđaše na njemu zove se Veran i Istinit, i sudi po pravdi i vojuje.
A oči su Mu kao plamen ognjeni, i na glavi Njegovoj krune mnoge, i imaše ime napisano, kog niko ne zna do On sam.
I beše obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se Njegovo zove: Reč Božija.
I vojske nebeske iđahu za Njim na konjima belim, obučene u svilu belu i čistu.
I iz usta Njegovih iziđe mač oštar, da njime pobije neznabošce; i On će ih pasti s palicom gvozdenom; i On gazi kacu vina i srdnje i gneva Boga Svedržitelja.
I ima na haljini i na stegnu svom ime napisano: Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima.
( otkrivenje Jovanovo 19. 11 - 16 ).

ISUS SA GVOZDENOM PALICOM: `I rodi muško, sina, koji će pasti sve narode s palicom gvozdenom; i dete njeno bi uzeto k Bogu i prestolu njegovom. ( otkrivenje Jovanovo 12. 5 ).

Ja sam pomazao cara svog na Sionu, na svetoj gori svojoj."
Kazaću naredbu Gospodnju; On reče meni: "Ti si sin moj, ja te sad rodih.
Išti u mene, i daću ti narode u nasledstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.
Udarićeš ih gvozdenom palicom; razbićeš ih kao lončarski sud."
Sad, carevi, orazumite se; naučite se sudije zemaljske!
Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.
Poštujte sina, da se ne razgnevi, i vi ne izginete na putu svom; jer će se gnev Njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se u Nj uzdaju! ( Psalam 2. 15 ).

U tekstu Isus Navin 5. 13 - 15 Isus navin se poklanja vojvodi vojske nebeske i ovaj to ne odbija.
U otkrivenju 19. 10 apostol Jovan se poklanja andjelu i ovaj to odbija sa obrazlozenjem da je i on sluga i da se Bogu treba pokloniti, sto znaci da je vojvoda vojske nebeske MIHAJLO i u starom i u novom zavetu sam Gospod Isus Hristos, vecni Bog, kome se zajedno sa ocem i Svetim Duhom jedino valja klanjati.

2 коментара:

 1. PRVI KONJANIK
  ===================
  Sin G Yehošua NIJE KONJANIK NA KONJU BIJELCU
  G Yehošua Pomazanik NIJE ARKANĐEO MIHAEL
  ===============================================
  OTKRIVENJE 6,1
  I vidjeh: kad JAGANJAC otvori prvi od sedam pečata,
  začujem gdje prvo od četiri bića govori glasom kao gromovnim: "Dođi!
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Jaganjac je G Isus
  G Isus otvara pečeta i naređuje anđelima
  NE naređuje G Isus – sam sebi!
  ----------------------------------------------------------------------
  OTKRIVENJE 6,2
  Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika luk.
  I dan mu je vijenac te kao pobjednik pođe da pobijedi.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  na konju bijelcu je jedan od anđela
  na konju bijelcu nije G Isus
  G Isus – naređuje tom anđelu
  -------------------------------------------------------------------------
  OTKRIVENJE 7,1
  Nakon toga vidjeh: četiri anđela stoje na četiri kraja zemlje zadržavajući četiri vjetra zemaljska da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem nit ikojim drvećem.
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  G Isus – je naredbodavac anđelima
  sva 4 anđela čekaju
  na konju bijelcu je anđeo – a ne G Isus
  ----------------------------------------------------------------------------------
  OTKRIVENJE 7,2
  I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru:
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  G Isus je zapovjednik anđelima!
  U gornjem stihu rečeno je da je neki anđeo koji ima pečate Boga Oca Jahve
  daje poruku 4 anđela – i onom anđelu koji je na konju bijelcu.
  TKO ima pečate Boga Oca Jahve?
  Da li pečate Boga Oca Javhe ima G Isus?
  Čitaj donje stihove
  ---------------------------------------------------------
  OTKRIVENJE 5,5
  A jedan od starješina reče: "Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.
  OTKRIVENJE 5,7
  On pristupi te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu.
  OTKRIVENJE 5,9
  Pjevaju oni pjesmu novu: "Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine jer si bio zaklan i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda;
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  DA – G Isus ima knjigu sa pečatima
  ---------------------------------------------------------------------------
  ponovno čitaj ovaj stih
  -----------------------------
  OTKRIVENJE 7,2
  I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru:
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Anđeo naređuje anđelu koji je na konju bijelcu!
  ---------------------------------------------------------------
  Da li je G Isus – vođa anđela?
  JEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
  Kako onda G Isusu – kad bi bio na konju bijelcu -
  kako G Isusu može neki anđeo NAREĐIVATI?
  Kako Vođi Anđela može anđeo NAREĐIVATI?
  ----------------------------------------------------------------
  naredba je:
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  OTKRIVENJE 7,3
  "Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!
  ============================================================
  očito je
  G Isus u ovim stihovima NIJE onaj koji je na konju bijelcu.
  TIME – G Isus niti nije arkanđeo MIHAEL.

  ОдговориИзбриши
 2. G Yehošua NIJE Arkanđeo Mihael
  ..........................................................
  Mk 8,33 – Isus prijeti Sotoni -
  Jud 9 – Mihael nema tu moć
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Marko 8,33
  A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru:
  "Nosi se od mene, sotono,
  jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!
  -------------------------------------------------------------------
  Judina 1,9
  Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo,
  nije se usudio izreći pogrdan sud protiv njega,
  nego reče: "Spriječio te Gospodin!
  ============================================
  ____________________________________
  G Yehošua NIJE Arkanđeo Mihael
  ..........................................................

  Heb 1,6, 1.Pet 3,22 – Isus je veći od anđela –
  Heb 1,4 – Mihael ima inferiornije ime
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  HEBREJIMA 1:6
  A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori:
  Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji.
  1. PETROVA 3:22
  koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu,
  pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.
  ---------------------------------------------------------------
  Hebrejima 1,4
  postade toliko moćniji od anđela
  koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime.
  ============================================
  ____________________________________
  G Yehošua NIJE Arkanđeo Mihael
  ..........................................................

  Heb 1,6; Mt 28,18 – Isusu dana vlast -
  Otk 22,8-9; Heb 2,5 – Mihaelu nije dana vlast
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Hebrejima 1,6
  A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori:
  Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji.
  Matej 28,18
  Isus im pristupi i prozbori:
  "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji!
  ------------------------------------------------------------
  Hebrejima 2,5
  Nije doista anđelima podložio budući svijet o kojem govorimo.
  _____________________________________


  Jedan od dokaza da Mihael nije Isus Hrist:
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  Isus je Prvi Sin Božiji, s desna je Ocu .
  Mihael je jedan od prvih...ne prvi.
  ---------------------------------------------
  Daniel 10,13
  Knez kraljevstva perzijskoga protivio mi se dvadeset i jedan dan,
  ali Mihael, JEDAN OD PRVIH Knezova, dođe mi u pomoć.
  Ostavih ga nasuprot Knezu perzijskome,

  ОдговориИзбриши