петак, 23. септембар 2011.

ISUS MIHAILO VELIKI KNEZ - BIBLIJSKI TEKSTOVI ZA PROUCAVANJE

http://api.ning.com/files/jXAMZVLJgBhvp8qpwIZ11YsmWGWuAzGaJDF7XmB4pyz8KX9ccw4jft3gfe5h7kmpYusdxH51ok3W4D574Wg9BmzKvuWu9Fy1/ArchangelMichael.jpg


Arhandjeo je jedna od najvisih titula u andjeoskoj hijerarhiji.
Mihajlo Hebrejski MIHA-EL, znaci ONAJ KOJI JE KAO BOG.

Sledece tekstove koje cu citirati nedvosmisleno potvrdjuju da je Mihajlo drugo ime Gospoda Isusa Hrista.

MIHAJLO:

MIHAJLO VELIKI KNEZ: `A u to će se vreme podignuti Mihailo, veliki knez, koji brani tvoj narod; i biće žalosno vreme, kakvog nije bilo otkako je naroda do tada; i u to će se vreme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. ( knjiga proroka Danila 12. 1 ).

MIHAJLO KNEZ VAS: `A on reče: Znaš li zašto sam došao k tebi? A sada ću se vratiti da vojujem na kneza persijskog; potom ću otići, i gle, doći će knez grčki.
Ali ću ti kazati šta je napisano u knjizi istinitoj. Nema nikoga da junački radi sa mnom u tom osim Mihaila, kneza vašeg. ( knjiga proroka Danila 10. 18 - 21 ).

MIHAJLO VOJVODA VOJSKE GOSPODNJE: `kad Isus beše kod Jerihona, podiže oči svoje i pogleda, a to čovek stoji prema njemu s golim mačem u ruci. I pristupi k Njemu Isus i reče Mu: Jesi li naš ili naših neprijatelja?
A On reče: Nisam; nego sam vojvoda vojske Gospodnje, sada dođoh. A Isus pade ničice na zemlju, i pokloni se, i reče Mu: Šta zapoveda gospodar moj sluzi svom?
A vojvoda vojske Gospodnje reče Isusu: Izuj obuću s nogu svojih, jer je mesto gde stojiš sveto. I učini Isus tako. ( knjiga Isusa Navina 5. 13 - 15 ).

MIHAJLO I ANDJELI NJEGOVI - ZBACIVANJE SOTONE: `I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli Njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njeni.
I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu.
I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koja vara sav vasioni svet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njeni zbačeni biše s njom. ( otkrivenje Jovanovo 12. 7 - 9 ).

ISUS MIHAJLO:

ISUS KNEZ: I od Isusa Hrista, koji je Svedok verni, i Prvenac iz mrtvih, i Knez nad carevima zemaljskim, koji nas ljubi, i umi nas od greha naših krvlju svojom;

ISUS MIHAJLO VODJA NEBESKE VOJSKE - PASCE NARODE S PALICOM GVOZDENOM: `I videh nebo otvoreno, i gle, konj beo, i koji seđaše na njemu zove se Veran i Istinit, i sudi po pravdi i vojuje.
A oči su Mu kao plamen ognjeni, i na glavi Njegovoj krune mnoge, i imaše ime napisano, kog niko ne zna do On sam.
I beše obučen u haljinu crvenu od krvi, i ime se Njegovo zove: Reč Božija.
I vojske nebeske iđahu za Njim na konjima belim, obučene u svilu belu i čistu.
I iz usta Njegovih iziđe mač oštar, da njime pobije neznabošce; i On će ih pasti s palicom gvozdenom; i On gazi kacu vina i srdnje i gneva Boga Svedržitelja.
I ima na haljini i na stegnu svom ime napisano: Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima.
( otkrivenje Jovanovo 19. 11 - 16 ).

ISUS SA GVOZDENOM PALICOM: `I rodi muško, sina, koji će pasti sve narode s palicom gvozdenom; i dete njeno bi uzeto k Bogu i prestolu njegovom. ( otkrivenje Jovanovo 12. 5 ).

Ja sam pomazao cara svog na Sionu, na svetoj gori svojoj."
Kazaću naredbu Gospodnju; On reče meni: "Ti si sin moj, ja te sad rodih.
Išti u mene, i daću ti narode u nasledstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.
Udarićeš ih gvozdenom palicom; razbićeš ih kao lončarski sud."
Sad, carevi, orazumite se; naučite se sudije zemaljske!
Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.
Poštujte sina, da se ne razgnevi, i vi ne izginete na putu svom; jer će se gnev Njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se u Nj uzdaju! ( Psalam 2. 15 ).

U tekstu Isus Navin 5. 13 - 15 Isus navin se poklanja vojvodi vojske nebeske i ovaj to ne odbija.
U otkrivenju 19. 10 apostol Jovan se poklanja andjelu i ovaj to odbija sa obrazlozenjem da je i on sluga i da se Bogu treba pokloniti, sto znaci da je vojvoda vojske nebeske MIHAJLO i u starom i u novom zavetu sam Gospod Isus Hristos, vecni Bog, kome se zajedno sa ocem i Svetim Duhom jedino valja klanjati.

Нема коментара:

Постави коментар