петак, 17. август 2012.IZABRANA PROROČANSTVA AMERIČKOG PROROKA ELENE VAJT (1827- 1915)
O MORALNOJ DEKADENCIJI SVETA I NESREĆAMA KOJE ĆE ZADESITI ČOVEČANSTVO
"Bog je uvek opominjao ljude o sudovima koji će doći. Oni koji su verovali Njegovoj vesti za svoje vreme i koji su svoju veru izrazili poslušavši Njegove zapovesti, izbegli su osude koje su stigle neposlućne i neverne." (DA 545, 1898)
"Otkuda glasine da sam izjavila da će Njujork biti zbrisan plimskim talasom? Ovo nikada nisam rekla.
Ja sam rekla, gledajući velike građevine koje idu u visinu, sprat za spratom:
'Kakve užasne scene će se desiti kada Gospod ustane da silno potrese zemlju! Tada će reči iz Otkrivenja 18,1-3 biti ispunjene.

Ja nemam neke posebne svetlosti o tome šta će zadesiti Njujork; jedino znam da će jednoga dana velike građevine u tom gradu biti oborene Božjom silom koja će ih srušiti i ispreturati." (Review and Herald 5.7.1906) "Ljudi će nastaviti da podižu skupe građevine u koje će se ulagati teški milioni i čija će arhitektonska rešenja i čvrstina privlačiti naročitu pažnju, ali Gospod mi je pokazao da će, uprkos neuobičajenim raskošnim ulaganjima i čvrstini, te građevine doživeti sudbinu jerusalimskog hrama." (MS 35, 1906)
"Videla sam građevine u kojima su postavljeni najskuplji protivpožarni uređaji da bi se osigurale od uništenja. Ali, kao što su nekada Sodom i Gomor nestali u plamenu Božje osvete, tako će se i te ponosne zgrade pretvoriti u pepeo... Ti laskavi spomenici podignuti u čast čovekove veličine, biće oboreni u prah čak i pre nego što poslednje veliko uništenje bude zadesilo svet." (3SM 418 1901)
"Jednom prilikom, dok sam se nalazila u gradu Njujorku, u noćnom viđenju pokazane su mi građevine koje su se sprat za spratom dizale visoko prema nebu. Bila im je zagarantovana otpornost protiv požara i trebalo je da proslave svoje vlasnike i graditelje. ... Dok su se te veličanstvene zgrade podizale, njihovi vlasnici su uživali u taštoj gordosti što imaju novac kojim mogu ugađati sami sebi i izazivati zavist svojih bližnjih. ... Tada se pred mojim očima pojavio prizor uzbune zbog požara. Ljudi su gledali veličanstvene građevine za koje se pretpostavljalo da su potpuno sigurne od požara i govorili: "One su savršeno obezbeđene." Ali su zgrade izgorele kao da su bile od smole. Vatrogasne mašine nisu mogle ništa da učine da bi zaustavile uništenje. Vatrogasci nisu bili u stanju čak ni da ih stave u pokret.
Ako se u srcu gordih i slavoljubivih ljudskih bića ne izvrši promena, ljudi će, kad dođe vreme da Gospod sudi, uvideti da će ona ruka koja je bila jaka da ih spasava, biti isto tako jaka da uništava. Nikakva ljudska sila ne može zaustaviti ruku Božju. Ne postoji materijal za podizanje zgrada koji bi ih mogao zaštititi od uništenja kad dođe vreme koje je Bog odredio da pošalje kaznu na ljude zbog nepoštovanja Njegovog zakona i zbog njihovog sebičnog slavoljublja. Malo je ljudi, čak i među prosvetnim radnicima i državnicima koji shvataju uzroke sadašnjeg stanja u društvu. Oni koji u svojim rukama drže uzde vlasti, nisu u stanju da reše problem moralne pokvarenosti, siromaštva, bede i zločina. Oni se uzalud trude da poslovne transakcije postave na sigurniji temelj. Kad bi se ljudi više pridržavali učenja Reči Božje, oni bi našli rešenja za probleme koji ih dovode u zabunu. Sveto pismo opisuje stanje sveta neposredno pred Hristov Drugi dolazak.
Za ljude koji zakidanjem i iznuđivanjem stiču velika bogatstva, pisano je:
"Stekoste bogatstvo u poslednje dane. Gle viče plata vaših poslanika, koji su radili njive vaše, a vi ste im otkinuli; i vika žetelaca dođe do ušiju Gospoda nad vojskama. Veseliste se na zemlji i nasladiste se; uhraniste srca svoja kao na dan zaklanja. Osudiste, ubiste pravednika i ne brani vam se." (Jakov 5,3-6)
Ali ko zapaža i čita opomene sadržane u znacima vremena koji se brzo ispunjavaju? Kakav to utisak ostavlja na one koji ljube ovaj svet? Kakva se promena vidi u njihovom stavu? Ništa bolje nego i kod stanovnika sveta u vreme Nojevo. Obuzeti zemaljskim poslovima i zadovoljstvima pretpotopni ljudi "ne osetiše dok im ne dođe potop i odnese sve" (Matej 24,39). Nebo im je slalo opomene, ali nisu slušali. I današnji svet, ne obazirući se na glas Božji koji opominje, žuri u susret večnoj propasti. ...
Uskoro će se pojaviti prizori nevolja i muka o kojima se govori u proročanstvima:

"Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opusteti je, prevrnuće je i rasejaće stanovnike njezine... jer prestupiše zakone, izmeniše uredbe, raskidoše zavet večni. Zato će prokletstvo proždreti zemlju i zatrće se stanovnici njeni ... Prestaće veselje uz bubnje, prestaće graja onih koji se vesele." (Isaija 24,1-8)
(1T9, str.11-14, 1909.)

"U svetu vlada sve strašnije bezakonje. Uskoro će nastati veliki sukobi među narodima - nevolje koje neće prestati sve do Hristovog dolaska." (Review and Herald 11.2.1904)
"Velike vatrene lopte padale su na kuće. Vatrene strele iz lopti letele su u svim pravcima. Bilo je nemoguće zaustaviti požare koji su izbijali. Čitava naselja su bila uništena. Ljude je obuzimao neopisiv strah." (Letter 278, 1906)
"Videla sam ogromnu plamenu loptu kako pada među prekrasne palate i kako izaziva njihovo trenutno uništenje." (9T 28, 1909)
"Ova nacija će tek biti ponižena u prah." (1T 258)
"Bog će se poslužiti svojim neprijateljima kao instrumentom da bi kaznio one koji su išli svojim opakim putevima." (PC 136 1894)
"Sudovi će biti u skladu sa zlom ljudi i svetlošću istine koju su oni imali." (1MR 248, 1902)
"Bog ima određenu nameru kada dozvoljava da se događaju sve te katastrofe. One su Njegovo sredstvo da se ljudi i žene osveste. ..." (19MR 279, 1902)
"Bog šalje probe da bi se pokazalo ko će verno odoleti iskušenjima. On sve ljude dovodi u težak položaj da bi video da li će se osloniti na silu koja je van i iznad njih samih. Svi imaju prikrivene crte karaktera koje ce kroz patnju izaći na videlo. Bog dozvoljava da oni koji su samopouzdani budu bolno kušani kako bi uvideli svoju bespomoćnost." (Svedočanstva za zajednicu 7, 211)
"Svet u svim njegovim perverzijama zadesiće ljudska pogibao u poplavama, nepogodama, požarima, zemljotresima, gladi, ratovima i krvoproliću. Bog je spor na gnev i velik u moći, ali ipak neće opravdati nepokajane." (SPTED 133 1895)
"Zašto se to sve dešava?
Zašto takav duh bezakonja prožima društvo a mešavina čudnih doktrina crkve? Nije li zato što velika masa hrišćana ne shvata težinu greha kršenja Božjeg zakona? Čak i sveštenici sa propovedaonice obezvređuju taj zakon.
Rezultat je opšte snižavanje zahteva pravednosti, krajnja težnja ka bezakonju, kriminalu svake vrste. Ne treba ni da se čudimo. Kada se ljudi ne pokoravaju Božjem zakonu, kako možemo očekivati od njih da poštuju ljudske zakone?" (SNJ 1909-03-01)
"Oluja se približava. Mi se moramo pripremiti za njen bes kajući se pred Bogom i pokazujući veru u našeg Gospoda Isusa Hrista. Gospod će ustati da strahovito potrese zemlju. Videćemo nevolje na sve strane. Hiljade brodova završiće u dubinama mora. Mornarice će biti potapane i milioni ljudskih žrtava žrtvovani. Požari će izbijati neočekivano i nikakvi ljudski napori neće moći da ih ugase. Palate na zemlji nestajaće u ogromnoj stihiji. Železničke katastrofe će se dešavati sve češće. Na velikim saobraćajnicama dolaziće do iznenadnih meteža, sudara i smrti. Kraj je blizu, vreme milosti ističe. O, tražimo Gospoda dok se može naći, prizivajmo ga dok je blizu!" (MYP 89-90, 1890)
"Požari, poplave, zemljotresi, bes sila velikog bezdana, katastrofe i na moru i na kopnu, upućuju nam opomenu da se Božji duh neće doveka prepirati s ljudima." (3MR 315, 1897)
"Ta zla će razgneviti bezbožnike i podići ih protiv pravednika; pomisliće da smo mi krivi što su Božji sudovi izliveni na njih, i da će zla prestati ako zemlju očiste od nas. Biće izdata naredba da se sveti pobiju, što će ove navesti da plaču dan i noć moleći se za izbavljenje." (Ew 36-37, 1882)
"Svet ljubi greh, a mrzi pravdu i to je bio uzrok neprijateljstva prema Isusu. Svi koji odbijaju Njegovu beskrajnu ljubav dolaze do zaključka da je hrišćanstvo činilac koji remeti njihov mir. Hristova svetlost razgoni tamu koja prikriva njihove grehe i neophodnost reforme postaje očigledna. Dok oni koji se potčine uticaju Svetoga Duha počinju da ratuju sami sa sobom, dotle oni koji se drže greha ustaju protiv istine i njenih predstavnika." (DA 1898)
"Uskoro će Božji narod biti okušan žestokim nevoljama, i veliki deo onih koji sada izgledaju kao istinski pravi hrišćani, pokazaće se kao bezvredni metal.
Kada Hristova religija bude progonjena, kada Njegov zakon bude najprezreniji, tada naša revnost treba da bude najvatrenija, i naša hrabrost i naša čvrstina najpostojaniji. Stati u odbranu istine i pravednosti kada nas većina bude odbacila, voditi bitke Gospodnje kada bude bilo malo boraca - to će biti naša proba. U to vreme mi treba da prikupljamo svoju toplinu iz hladnoće drugih, svoju hrabrost iz njihovog kukavičluka, a svoju vernost iz njihovih izdajstava." (5T 136, 1882)
"Kad zemlja bude rasvetljena sa slavom Božjom, mi ćemo tada videti jedno delo slično onom kada su učenici, ispunjeni Svetim Duhom, propovedali silu vaskrslog Spasitelja. Nebeska svetlost prodirala je mračne savesti onih koji behu prevareni od Hristovih neprijatelja, i lažne predstave o Njemu behu odbačene, jer kroz delovanje Svetoga Duha oni Ga videše uzdignutog kao Kneza i Spasitelja, koji dade pokajanje Izrailju, i oproštaj od greha. Oni ga videše ovenčanog slavom nebeskom, sa neiskazanim blagom u Njegovim rukama, da bi ga podario onima koji se obratiše od svojih greha i pobuna.
Kada apostoli objavise slavu Jedinorodnoga od Oca, tri hiljade duša behu ganuti do srca, i to je učinilo da su videli sebe onakvim kakvi jesu, grešni i prljavi, a Hrista kao svoga Spasa i Izbavitelja. Hristos beše podignut, Hristos beše proslavljen, kroz silu Svetoga Duha koja beše posvedočena među narodom.
Očima vere verni videše Isusa kao onoga koji je pretrpeo poniženje stradanje i smrt, da oni ne poginu, nego da imaju život večni. Kada oni pogledaše na Njegovu neukaljanu pravdu, upoznaše kroz to svoju vlastitu izobličenost i prljavštinu, te behu ispunjeni sa strahopoštovanjem, ljubavlju i obožavanjem prema Onome, koji je dao svoj život u žrtvu za njih. Oni poniziše svoje duše do praha, kajući se za svoja zlodela, i proslaviše Boga za svoje izbavljenje." (Review end Herald, 22. i 29. nov. 1892)
BIĆE PRONAĐEN KOVČEG ZAKONA
"Skupoceni zakonik stavljen je u kovčeg zaveta i danas, je još uvek u njemu, sakriven od ljudi na sigurnom mestu. Ali u vreme kad Bog bude odredio, on će izneti ove kamene ploče da budu svedočanstvo celome svetu protiv gaženja njegovih zapovesti i protiv idolopokloničke službe... tada će kamene ploče koje je Bog do toga dana držao sakrivene, biti pokazane svetu kao merilo pravde." (BC1 1109, 1909)
OBMANA SPIRITIZMA (PARAPSIHOLOGIJE...)
"Bilo mi je pokazano da će kroz spiritizam i mesmerizam (parapsihološku moć) ovi moderni čudotvorci činiti ista čuda koja su bila vršena od našeg Gospoda Isusa Hrista, i mnogi će verovati da su sva silna dela Božjeg Sina kada je bio ovde na zemlji, bila vršena pomoću ove iste sile." (EGV Ew 87, Avgust 1850.)
"Božja reč kaže da će sotona činiti čuda. On će činiti da se ljudi razboljevaju, a onda će ih iznenada osloboditi svoje sotonske sile. Tako će se smatrati da su izlečeni." (EGV 2SM 53, 1903.g.)
"Ljudi će biti prevareni stvarnim čudima, koja će sotonska oruđa zaista moći da čine, a ne onima koja izgleda da čine." (Velika borba, poglavlje 34, 1888)
"I sam sotona se upravlja modernim tokom stvari. On će se pojavljivati kao anđeo svetlosti. Kroz delovanje spiritizma mnoga će bolesna tela biti izlečena i mnoga nepobitna čuda učinjena. I pošto će zli duhovi izraziti veru u Bibliju i pokazati poštovanje prema institucijama crkve, njihovo će delo biti prihvaćeno kao manifestacija božanske sile. ... Čak i u svome sadašnjem obliku spiritizam je daleko od toga da bi bio manje opasan nego ranije; on je u stvari još opasniji, jer je lukaviji u prevarama. Dok je ranije poricao Hrista i Bibliju, sada priznaje i jedno i drugo. Ali Biblija se tumači na takav način koji odgovara nepreporođenom srcu, a njene svečane i važne istine smatraju se nevažnim." (EGV "Velika borba" 452, 1888.g.)
"Antihrist će vršiti svoja čudesna dela pred našim očima. On će tako vešto imitirati istinito, da će biti nemoguće razlikovati jedno od drugoga, osim pomoću Svetoga pisma." (EGNJ GC 593, 1888)
OPASNOST SAMOOBMANE RELIGIJE BEZ HRISTA
"Čovek sam po sebi nije u stanju da spozna svoje zablude. "Srce je prevarno više svega i opako; ko će ga poznati." (Jeremija 17,9) Ustima se može priznavati siromaštvo duha, a da srce to ipak ne prizna. Dok govorimo Bogu o svom duhovnom siromaštvu, srce može da gori uobraženošću da je zbog svoje poniznosti i uzvišene pravednosti dostojnije od drugih. Međutim, pravu predstavu o svom stanju možemo steći samo na jedan način; ako stalno gledamo u Hrista. Tako visoko mišljenje o svojoj pravednosti ljudi imaju samo zato što ne poznaju Hrista. Dok razmišljamo o Njegovoj čistoti i uzvišenosti, tek tada u pravoj svetlosti vidimo svoje slabosti, nedostatke i svoje siromaštvo. Postajemo svesni da smo izgubljeni i beznadni, odeveni u odeću samopravednosti, kao i svi ostali grešnici. Uviđamo da se sopstvenom dobrotom i pobožnošću nikad ne bismo spasli, već samo neizmernom Božjom milošću." (Hristove očigledne pouke, str.159)
"Ako bolujete od tvrdoglavosti srca, i usled oholosti i uverenja u sopstvenu pravednost ne priznajete svoje pogreške, bićete prepušteni sotoni da vas kuša... Mnoštvo zamki koje su svojstvene poslednjim danima okružiće vas i vi ćete promeniti vođu a da ni sami toga nećete biti svesni." (EGV u RaH, 16.12.1890)
ISHRANA, ZDRAVLJE, ROK MUZIKA
"Recite im da će uskoro doći vreme kada više neće biti bezbedna upotreba jaja, mleka, pavlake ili maslaca, zato što će se bolesti među životinjama povećavati u srazmeri sa povećanjem zla među ljudima. Blizu je vreme kada će zbog greha palog ljudskog roda, celo životinjsko carstvo uzdisati pod teretom bolesti koje će zadesiti našu zemlju." (7T 135 1902)
"Pre nego sekira bude udarila u koren drveta, mora doći do prave pobune protiv pušenja." (3T569 1875.god.)
"Svakovrsna preterivanja doći će do izražaja. Biće vikanja, udaranja u bubnjeve, muzike i plesa. Osećanja razumnih ljudi biće toliko poremećena da oni neće biti u stanju da donose pravilne odluke. Luda buka potresa čula i izopačuje ono što bi moglo biti na blagoslov kada bi se pravilno upotrebilo. ...

Sotona će učiniti da muzika postane zamka, zbog načina na koji se izvodi." (2SM 36.38 1900) "Zabave uzbuđuju um, ali ono što izvesno sledi je depresija." (Ellen G. White, HR, Mart, 1872.)
NOVI SVETSKI POREDAK I NJEGOVA PROPAST
"Razlika između onih koji kažu da su hrišćani i nevernika jedva se može sada primetiti. Pripadnici crkava vole ono sto svet voli i spremni su da se s njime sjedine; a sotona je odlučio da ih poveže u jedno telo, i tako ojača svoju stvar okupljajući ih sve u redove spiritista. Katolici, protestanti, i svetovni ljudi prihvatiće oblik pobožnosti bez njene sile, i u ovom sjedinjenju ce videti veliki pokret za obraćenje sveta i uspostavljanje dugo očekivanog hiljadugodišnjeg carstva.
Pomoću spiritizma sotona se pojavljuje kao dobrotvor ljudskog roda; on leči bolesti ljudi i predstavlja se kao onaj koji donosi novu i uzvišeniju religiju, a u isto vreme radi kao rušilac. Njegova iskušenja vode mnoge u propast. Neumerenost otupljuje razum; ovome slede čulna zadovoljenja, svađe i krvoprolića. Sotona uživa u ratu, jer rat probuđuje najgore strasti duše, i onda baca u večnu propast svoje žrtve utonule u porok i krv. Njegov je cilj da narode razdraži da ratuju jedan protiv drugoga, jer ovako može da odvrati misli ljudi od pripreme da opstanu u dan Božjeg pohođenja.
Sotona takođe radi preko prirodnih sila da prikupi nespremne duše za svoju žetvu. On je naučio tajne laboratorija prirode i upotrebljava svu svoju moć da njima zavlada koliko mu to Bog dopušta. Kad mu je bilo dozvoljeno da pohodi Jova, kako su brzo bila uništena stada, sluge, kuće i deca; nesreća za nesrećom se nizala kao u jednom trenutku. Bog je taj koji čuva svoja stvorenja i štiti ih od sile uništenja. Ali hrišćanski svet je pokazao preziranje prema Božjem zakonu, i Gospod će učiniti ono što je rekao da će učiniti. On će zemlji uskratiti svoje blagoslove i povući svoju žaštitu od onih koji ustaju protiv njegovog zakona, koji uče tako druge i primoravaju ih da to isto čine. Sotona ima vlast nad svima koje Bog naročito ne štiti. On će nekima pomoći i usrećiti ih da bi uspešnije izveo svoje namere, dok će na druge navući nevolje i navesti ih da veruju da je Bog onaj koji ih muči. Dok se sotona predstavlja ljudima kao veliki lekar, koji može da izleči sve njihove bolesti i nesreće, i čitave gradove pretvoriti u ruševine i pustoš. Čak i sada je on na delu. U nesrećama i katastrofama na vodi i kopnu, u velikim požarima, u strašnim olujama i padanju grada, u burama, poplavama, ciklonima, visokim plimama i zemljotresima, na svakom mestu i u hiljadu oblika vrši sotona svoju moć. On uništava dozrelu žetvu, i tada dolaze glad i nevolja. Ispunjava vazduh smrtnim zarazama i hiljadu njih umiru od epidemije. Ove nesreće ce biti sve češće i sve kobnije. Propast će naići kako na ljude tako i na životinje. »Tužiće zemlja i opasti, iznemoći će glavari... Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer prestupiše zakone, izmeniše uredbe, raskidoše zavet večni.« Isaija 24, 4. 5... I tada će veliki varalica uveriti ljude da su oni koji služe Bogu uzrok ovih zala. Oni koji su izazvali negodovanje neba svaliće sav teret na one čija je poslušnost prema Božjim zapovestima stalni prekor prestupnicima." (Velika borba 476-7, 1888)
"Kad se protestantske crkve ujedine sa svetovnom vlašću pružajući podršku lažnoj religiji, od koje su njihovi preci bili najsvirepije progonjeni; kad država upotrebi svoju silu da prinudom i dekretima podupre instituciju crkve - tada će protestantska Amerika načiniti ikonu (sliku) papstva, i to će biti nacionalno (američko) otpadništvo koje će se završiti samo njihovom nacionalnom propašću." (ST 22.3.1910)
"Kada naša nacija (Amerika) u svojim zakonodavnim telima bude proglasila zakone kojima se ograničavaju prava čovekove savesti na području verskih sloboda, kada bude nametnula svetkovanje nedelje i svoju državnu silu bude usmerila protiv onih koji svetkuju sedmi dan kao dan odmora, Božji zakon će, zajedno sa svim svojim namerama i ciljevima, biti odbačen u našoj zemlji i taj sveopšti otpad biće praćen sveopštom propašću." (7BC 977 1888)
POJAVA KOMUNIZMA
"Radnički sindikati će biti među silama koje će na zemlju doneti vreme nevolje kakve nije bilo od kako je sveta... Nekolicina ljudi će se udružiti da prigrabi sva sredstva koja se mogu steći na određenim područjima poslovanja. Organizovaće se radnički sindikati i oni koji odbijaju da im se pridruže biće obeleženi." (2SM 142 1903)
"Ako prevara u jednom obliku bude otkrivena, onda je sotona oblači u drugo ruho, i mnoštvo je prima isto tako pohlepno kao i ranije. Kad je narod razumeo da je rimsko učenje prevara, te sotona više nije mogao tim sredstvom navesti ljude da krše Božji zakon, tada ih je podsticao da svaku veru smatraju prevarom a Bibliju bajkom; pošto su odbacili božanski zakon, odali su se neobuzdanom razvratu." (Velika borba, 237, 1888)
LAŽNA RELIGIOZNA PROBUĐENJA
"U onim crkvama koje će sotona moći da pokori pod svoju lažnu moć izazvaće uverenje da je na njih izliven naročiti Božji blagoslov; u njima će se pokazati veliko religiozno probuđenje. Mnogi će klicati od radosti što Bog radi tako divno za njih, a u stvari to delo potiče od sasvim drugog duha. Sotona će pokušati da pod plaštom vere proširi svoj uticaj na ceo hrišćanski svet.
Uzbuđivaće se osećanja, istina će se pomešati sa lažju, što će ljude lako zavesti. Ali niko ne mora da bude prevaren. U svetlosti Božje reči neće biti teško da se utvrdi kakvog su karaktera ovi pokreti. Gde se god zanemaruje svedočanstvo Biblije i gde se preziru jasne istine koje traže samoodricanje i odvajanje od sveta, možemo biti sigurni da tu Bog neće dati svoj blagoslov. A prema pravilu koje je dao sam Hristos: "Po rodovima njihovim poznaćete ih!" (Matej 7,16), lako će se utvrditi da ovi pokreti nisu delo Božjeg duha.
Biblija se tumači na takav način koji se sviđa nepreporođenom srcu, a njene svečane i važne istine se smatraju bezvrednim. Ljubav se ističe kao glavna Božja osobina, ali ona se prikazuje kao raznežena sentimentalnost, koja ne pravi razliku između dobra i zla. Božja pravednost, Njegovo gnušanje na greh, zahtevi Njegovog svetog zakona - sve se to smatra nevažnim. Narod se uči da Deset zapovesti smatra mrtvim slovom. Ugodne priče i čarobne legende obuzimaju osećanja i navode ljude da odbace Bibliju kao osnov svoje vere. Hrista se i sada odriču kao i nekada. Ali sotona je toliko ljudima zaslepio oči da ne primećuju prevaru." (Velika borba, 1888.g. 376-278, 452)
OTREŽNJENJE ĆE DOĆI PREVIŠE KASNO
"Svi će zajednički da obasipaju svoje sveštenike kletvama. Neverni sveštenici su im proricali mile stvari; navodili su ih da odbace Božji zakon i da progone one koji su hteli da ga poštuju. Sada, u očajanju, ovi učitelji pred celim svetom priznaju svoje prevare. Gnev obuzima mnoštvo koje uzvikuje: "Mi smo izgubljeni, a vi ste prouzrokovali našu propast!" Ljudi se okreću protiv svojih lažnih pastira. Upravo oni koji su ih nekada najviše uzdizali, sada ih najstrašnije proklinju. Iste ruke koje su ih nekada ovenčavale, sada se pružaju da ih rastrgnu. Mačevi, koji su bili pripravljeni da pobiju Božji narod, sada se podižu da unište njegove neprijatelje." (GC 655.656 1911)
KRAJ VELIKE BORBE
"Sa usklicima pobede, sa ruganjem i proklinjanjem polaze čete zlikovaca da se bace na svoj plen; ali, gle, na zemlju pada gusti mrak, tamniji od najtamnije noći. Tada se preko celog neba pojavljuje duga, odsjajući slavom sa Božjeg prestola, i kao da okružuje svaku grupu onih koji se mole. Razbesnele gomile odjednom se zaustavljaju.
Sa strašnim predosećanjem gledaju u simbol Božjeg zaveta i žele da se što pre uklone od njegovog silnog sjaja. Božji narod čuje jasan, zvučan glas, koji kaže: "Pogledajte!" Podigavši oči prema nebu, oni vide dugu obećanja. Crni, preteći oblaci, koji su prekrivali nebeski svod rastavljaju se i, kao nekada Stefan, oni gledaju netremice u nebo i vide Božju slavu i Sina čovečjega gde sedi na svome prestolu. ...
Zidovi tamnica se ruše, i Božji narod, koji je bio zatvoren zbog svoje vere, sada je slobodan." (Velika borba, 637 1911)
"Velika borba je završena. Greha i grešnika više nema. Ceo svemir je čist. Potpuni sklad i radost vladaju u celom neizmernom svemiru. Od Onoga koji je sve stvorio teče život, svetlost i radost kroz sve svetove beskrajnog prostranstva. Od najmanjeg atoma do najvećeg sveta, sve stvari, i živa i neživa priroda u svojoj nepomućenoj lepoti i savršenoj radosti govore da je Bog ljubav." (Velika borba 554, 1888)

U vreme kada je i sam hrišćanski svet krenuo putem hedonizma i počeo da osporava važnost i večnost Božjeg zakona, te da sebični ljudski sentiment proglašava pojmom ljubavi, a užitak smislom života, Bog je ponovo podigao svetlost reformacije. Nadahnuta Božjim Duhom, Elena Vajt (1827- 1915) je napisala više od 40 dela velike duhovne vrednosti. Pored knjige "Put Hristu" u kojoj su na jednostavan način opisani osnovni pojmovi praktičnog duhovnog iskustva, svima preporučujem i njenu možda najpoznatiju knjigu "Veliku borbu" (1888), koja opisuje istoriju velikog sukoba između dobra i zla, od rane hrišćanske crkve, zatim njenog otpadništva u vreme kada je svoju nauku pomešala sa paganstvom i svoju instituciju oslonila na političku moć, do vremena reformacije koja je donela blagoslov čitavom čovečanstvu, da bi zatim Elena Vajt u svojoj knjizi opisala i predskazala duboku dekadenciju zapadne civilizacije, jačanje autoriteta papstva i njegovu ponovnu dominaciju u vreme lažne religiozne reformacije kada pred sam kraj sveta velike nesreće zadese čovečanstvo. ... Knjiga može da se besplatno učita u kompjuterskom formatu: Velika_borba.pdf Veoma je zanimljiva i knjiga u kojoj Elena Vajt na osnovu svojih vizija opisuje stvaranje sveta, pojavu greha i život na Zemlji pre i posle velikog Potopa, sve do vremena starozavetnih patrijaraha i proroka: "Patrijarsi_i_proroci.pdf" A onima koje zanima dublji analitički pristup iskušenjima ljudske duše, preporučujem knjigu Elene Vajt pod nazivom "Um,

Нема коментара:

Постави коментар