петак, 10. јун 2011.

DESET BOZJIH ZAPOVESTI U SVETLOSTI UCENJA GOSPODA ISUSA HRISTA

The Ten Commandments - jesus photo

HRISTOS NIJE DOSAO DA UKINE ZAKON - `Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim.
Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.
Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome. ( jevandjelje po Mateju 5.17-19 ).

POTREBA ZA VECOM PRAVDOM OD KNJIZEVNIKA I FARISEJA KOJI SU STRIKTNO DRZALI ZAKON - `Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko.( jevandjelje po Mateju 5. 20).

PROSIRENJE ZAHTEVA PRVE ZAPOVESTI - `Niko ne može dva gospodara služiti: jer ili će na jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili jednome voljeti, a za drugog ne mariti. Ne možete Bogu služiti i mamoni. ( jevandjelje po Luki 16. 13 ).

Nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti; jer ili će na jednoga mrziti a drugoga ljubiti, ili će jednome voljeti a za drugoga ne mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.
A ovo sve slušahu i fariseji, koji bijahu srebroljupci, i rugahu mu se.
I reče im: vi ste oni koji se gradite pravedni pred ljudima; ali Bog zna srca vaša; jer što je u ljudi visoko ono je mrzost pred Bogom. ( jevandjelje po Luki 16. 13-15 ).

PROSIRENJE ZAHTEVA TRECE ZAPOVESTI - `Još ste čuli kako je kazano starima: ne kuni se krivo, a ispuni što si se Gospodu zakleo.
A ja vam kažem: ne kunite se nikako: ni nebom, jer je prijestol Božij;
Ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovijem; ni Jerusalimom, jer je grad velikoga cara.
Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš dlake jedne bijele ili crne učiniti.
Dakle neka bude vaša riječ: da, da; ne, ne; a što je više od ovoga, oda zla je. ( jevandjelje po Mateju 5. 33-37 ).

PROSIRENJE ZAHTEVA PETE ZAPOVESTI - `Jer Bog zapovijeda govoreći: poštuj oca i mater; i koji opsuje oca ili mater smrću da umre.
A vi kažete: ako koji reče ocu ili materi: prilog je čim bih ti ja mogao pomoći;
Može i da ne poštuje oca svojega ili matere. I ukidoste zapovijest Božiju za običaje svoje.
Licemjeri! dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći:
Ovi ljudi približavaju se k meni ustima svojijem, i usnama poštuju me; a srce njihovo daleko stoji od mene.
No zaludu me poštuju učeći naukama i zapovijestima ljudskima. ( jevandjelje po Mateju 15. 4-9 ).


PROSIRENJE ZAHTEVA SESTE ZAPOVESTI - `čuli ste kako je kazano starima: ne ubij; jer ko ubije, biće kriv sudu.
A ja vam kažem da će svaki koji se gnjevi na brata svojega ni za što, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svojemu: raka! biće kriv skupštini; a ko reče: budalo! biće kriv paklu ognjenom.
Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i ondje se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te,
Ostavi ondje dar svoj pred oltarom, i idi prije te se pomiri s bratom svojijem, pa onda dođi i prinesi dar svoj.
Miri se sa suparnikom svojijem brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne vrgnu.
Zaista ti kažem: nećeš izaći odande dok ne daš do pošljednjega dinara. ( jevandjelje po Mateju 5. 21-26 ).

PROSIRENJE ZAHTEVA SEDME I DESETE ZAPOVESTI - `Culi ste kako je kazano starima: ne čini preljube.
A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu. .
A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.
I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, otsijeci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.
Tako je kazano: ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu.
A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini. ( jevandjelje po Mateju 5. 27-32 ).

PROSIRENJE ZAHTEVA OSME ZAPOVESTI, ZABRANA TRGOVINE U HRAMU I UBIRANJE POREZA - `I uđe Isus u crkvu Božiju, i izgna sve koji prodavahu i kupovahu po crkvi, i ispremeta trpeze onijeh što mijenjahu novce, i klupe onijeh što prodavahu golubove.
I reče im: u pismu stoji: dom moj dom molitve neka se zove; a vi načiniste od njega pećinu hajdučku.

Нема коментара:

Постави коментар