петак, 10. јун 2011.

DESET BOZJIH ZAPOVESTI

 http://www.thomaspringle.com/wp-content/uploads/2011/04/MosesTenCommandments.jpg

DESET ZAPOVESTI:

Tada reče Bog sve ove riječi govoreći:

1. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga.
Nemoj imati drugih bogova uza me.

2. Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na
sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene;
A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.

3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.

4. Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni
sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je
blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.

5. Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.

6. Ne ubij.

7. Ne čini preljube.

8. Ne kradi.

9. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.

10. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega. ( 2 knjiga Mojsijeva 20 poglavlje ).

DRZANJE ZAPOVESTI USLOV SPASENJA:

`I zapita ga jedan knez govoreći: učitelju blagi! šta da učinim da naslijedim život vječni?
A Isus reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga.
Zapovijesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svjedoči lažno; poštuj oca i mater svoju.
A on reče: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.
A kad to ču Isus reče mu: još ti jedno nedostaje: prodaj sve što imaš i razdaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i hajde za mnom.
A kad on ču to postade žalostan, jer bješe vrlo bogat.
A kad ga vidje Isus gdje postade žalostan, reče: kako je teško ući u carstvo Božije onima koji imaju bogatstvo!
Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo Božije.
A oni koji slušahu rekoše: ko se dakle može spasti?
A on reče: što je u ljudi nemoguće u Boga je moguće. ( Jevandjelje po Mateju 19. 16-26 ).

DRZANJE ZAPOVESTI DOKAZ LJUBAVI PREMA ISUSU:

Po tom znamo da ljubimo djecu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovijesti držimo.
Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo; i zapovijesti njegove nijesu teške. (1 poslanica Jovanova 5. 2-3 )

DRZANJE ZAPOVESTI DOKAZ POZNANSTVA SA ISUSOM:

I po tom razumijemo da ga poznasmo, ako zapovijesti njegove držimo.
Koji govori: poznajem ga, a zapovijesti njegovijeh ne drži, laža je, i u njemu istine nema; (1 poslanica Jovanova 2. 3-5 ).

DRZANJE ZAPOVESTI USLOV USLISENJA MOLITVE:

Ljubazni! ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;
I što god zaištemo, primićemo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno.
I ovo je zapovijest njegova da vjerujemo u ime sina njegova Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je
dao zapovijest. ( 1 poslanica jovanova 3. 21-23 ).

DRZANJE ZAPOVESTI DOKAZ ISUSOVOG PRISUSTVA U SRCU POSREDSTVOM SVOGA DUHA:

I koji drži zapovijesti njegove u njemu stoji, i on u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao. ( Jovanova poslanica 3. 24. ).

JEDINSTVO SVIH 10 ZAPOVESTI-NAZVAN ZAKON SLOBODE KOJIM CE SE SUDITI SVETU:

Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve,
Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik
zakona.
Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni; ( Jakovljeva poslanica 2. 9-11 ).

DRZANJE ZAPOVESTI OBELEZJE BOZJE CRKVE POSLEDNJEG VREMENA:

Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu. ( Otkrivenje Jovanovo 14. 12 ).

ISUS NIJE DOSAO DA UKINE ZAKON- ZAPOVESTI ZAKONA OSTAJU DO KRAJA SVETA:

Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim.
Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne
izvrši.
Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a
ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome. ( Jevandjelje po Mateju 5. 17-19 ).

NE MENJATI PROROSTVO I ZAKON:

Jer svjedočim svakome koji čuje riječi proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla
napisana u knjizi ovoj;
I ako ko oduzme od riječi knjige proroštva ovoga, Bog će oduzeti njegov dijel od knjige života, i od grada svetoga, i od
onoga što je napisano u knjizi ovoj. ( Otkrivenje Jovanovo 18-19 ).

2 коментара:

 1. Imaš lažno prevedenu Bibliju
  iz koje je izbačeno sa 7.000 mjesta
  Sveto Ime Jedinoga Boga Oca
  JHVH.

  Uzmi ispravno prevedenu – a tu krivotvorinu – baci
  jer i tebe i druge krivo naučava,
  tako da se ne zna TKO je BOG OTAC JEDINI
  niti KAO MU JE SVETO IME.

  Zašto ne koristiš ISTINITIJE prevedenu - Jeruzalemsku Bibliju?

  ILI

  Zašto ne koristiš Bibliju Kršćanska Sadašnjost?

  ОдговориИзбриши
 2. Izlazak 20,2 "Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
  Izlazak 20,3 Nemoj imati drugih bogova uz mene.
  Izlazak 20,4 Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.
  Izlazak 20,5 Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena,
  Izlazak 20,6 a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
  Izlazak 20,7 Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.
  Izlazak 20,8 Sjeti se da svetkuješ dan subotni.
  Izlazak 20,9 Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao.
  Izlazak 20,10 A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata.
  Izlazak 20,11 Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.
  Izlazak 20,12 Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj.

  ОдговориИзбриши